Välkommen till Barva Hembygdsförening

Barva hembygdsförening bildades 1923.

Vi har ca 60 medlemmar.

Föreningen samarbetar med andra Barvaföreningar med anordnandet av midsommarfirande, Barvadagen och julmarknaden.

Förening har ett museum vid Barva Bygdegård. Museet var urspungligen tänkt som svinhus på Säby i Barva, men blev militärförråd. 1991 göts plattan och 1993 kom museet på plats vid Barva bygdegård! Hembygdsföreningens medlemmar har lagt ner ett jättearbete med museet, som är i 2 plan. Det finns bl.a tvättvagga-vanna-bråka-rubank-orv-smörkärna-plog-trilla och mycket mer!
Föreningen har samlat foton av våra gårdar och torp, skolkort, handlingar, tidningsurklipp mm.

Museet!


Vill du se muséet kontakta ordföranden Kenth Sandberg 073-645 96 10

2017: Museét öppet på midsommarafton, Barvadagen 2/9, Julmarknaden 9/12, lördagar 13 maj – 19 aug  kl. 11-15. och på begäran!

Barva Hembygdsförening: Plusgiro 84 75 73-3.