Bli medlem

Hej!

Vill man bli medlem i Barkeryds hembygdsförening
sätter man in 100 kr/person på bankgiro 5755-6367
Obs!
Skriv i att det gäller Medlemskap,
Ditt namn och adress på talongen.
eller
kontaktar Ingalill Lennartsson 
på telefon nummer 070-2311890 .