Om oss

Bankekinds hembygdsförening bildades 1982.

Genom överenskommelse med Östergötlands länsmuseum disponerar föreningen Fillinge Tingshus, uppfört 1792. Som Tingsplats upphörde verksamheten 1889, men tingslokalerna står kvar i nära nog oförändrat skick. Föreningen svarar för det löpande underhållet av den vackra byggnaden och museet betalar vissa materielkostnader samt uppvärmningen av tingsdelen. I övrigt används tingshuset som arbets- och sammanträdeslokal för Hembygdsföreningen, och där finns det mesta av våra samlingar. Föreningen svarar för visningar av byggnaden och lokalerna kan också hyras ut till olika aktiviteter. En gammal smedja som också innehåller snickarbod har flyttats till Tingshusområdet från Karlebo. Den har renoverats där det är nödvändigt.

Bankekinds hembygdsförening bedriver sin verksamhet på flera plan. Dels arbetar vi internt med hopsamlande och ordnande av föremål från bygden, och träffas för den skull en gång i veckan, dels arbetar vi utåt genom ett antal större aktiviteter. Vi arrangerar varje år ett Valborgsmässobål vid badplatsen, föregånget av kyrkobesök och fackeltåg. I maj-juni ordnar vi en hembygdsdag i Fillinge med teater. folkdans mm. En höstutflykt med kulturella inslag ingår varje år i programmet, liksom en grillafton. Oktober är Tingshuset plats för en konstutställning, kallad Fillingesalongen, där bl a lokala förmågor kan visa sina alster. I regel ett 10-tal utställare och många besökare. I mitten på december är det sedan dags för julmarknaden vid tingshuset. En gång per månad har vi också en pubafton för våra medlemmar.

Vid hembygdsdagen i maj spelas alltid teater, ofta med föreningens egna skådespelare. Bygdevandringar, studiecirklar är andra inslag i vår verksamhet, liksom föreläsningar och studiebesök. Den tidigare bygdekommittén ligger numera inom föreningens ansvarsområde och här deltar vi i bygdens utveckling.

Bankekinds hembygdsförening vill vara en samlande kraft för alla innevånare i bygden.