Bild 2141.jpg

Bild 2141.jpg
Flygfoto över Bälinge kyrka, år ???

Förening:

Bälinge Hembygdsförening

Skapad av: Bälinge Hembygdsförening (2011-09-21 11:24:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bälinge Hembygdsförening (2011-09-21 11:24:38) Kontakta föreningen