INSTÄLLT !!

På grund av pågående pandemi har styrelsen beslutat att alla planerade aktiviteter 
under 2020 ställs in. Så snart samhället återgått till normalläge återkommer vi med 
med nya aktiviteter.

 


Editerad av: Nils-Erik Lundberg (2020-05-21 18:39:11)