Lilla Hättebo

Nr 24 Lilla Hättebo, Soldattorp Slageryd Östergård

Bebott från 1690 till 1940-talet. De sista som bodde där var Matilda och Edvard Gustavsson.
Stugan revs under krigsåren på 1940-talet och användes till ved. Del av ladugården står kvar 2017.

Soldattorpet såldes 3/11 1900 av bönderna i Slageryd Östergård till grenadieren Frans Rydlund för 1 600 kronor. Arealen är 12,44 ha.  Han och hans hustru Hulda flyttade hit 1901. Dottern Ellen föddes 29/6 1901, sonen Henry 31/12 1902 och sonen Aron 21/9 1904.

 


Förening:

Bäckaby Hembygdsförening

Skapad av: Bäckaby Hembygdsförening (2017-09-09 09:38:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Alwe Svensson (2018-07-04 22:49:20) Kontakta föreningen