Södraholm

Nr 18 Södraholm, torp Rösås Mellangård.

1862 bodde här:
Byggm. Johan Peter Carlsson  född 1828 i Lannaskede, inflyttad 1862
H Johanna Johansd. född 1830 i Bäckaby
D Matilda  född 1856 i Lannaskede
D Ida Vilhelmina född 1858 i Lannaskede
S Carl Johan född 1861 i Lannaskede
Två söner föddes senare
Josef Emil född 1864 i Bäckaby
Adolf Irenius född 1866 i Bäckaby.

Josef Emil emigrerade till USA 1887. Han var gift med Matilda Fröderberg från Nr 50 Rydholm.

John Peter odlade upp Södraholm. Han var snickare och gjorde bl a. tröskverk och möbler. I bygden finns flera byråer och sekretärer av hans hand, ovanligt vackra och välgjorda.
Från sonen Adolf stammar kantorssläkten Söderholm.
På tomten finns en vacker stenkällare.
Ca 200 m sydost husgrunden finns en stor, vällagd stenmur .
Stället avfolkades 1913
Bostadshuset revs och flyttades till Säby,dit där Marianne och Artur Johansson bodde.
På Bäckaby gamla kyrkogård står en sten på makarnas grav med texten "Gärd af tacksamma BARN".

Författare

[email protected] (2021-06-21 11:47:48)


Förening:

Bäckaby Hembygdsförening

Skapad av: Alwe Svensson (2017-09-19 06:43:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Alwe Svensson (2021-06-21 11:47:48) Kontakta föreningen