Om oss


Bäckaby omtalas redan år 1300 och hade 1309 egen kyrkoherde. I den gamla träkyrkan, som flyttades till Jönköping omkring år 1900 och totalförstördes av en anlagd brand i april år 2000, fanns timmerstockar som avverkats år 1326.

Bäckaby tillhörde Västra härad som tillsammans med Östra härad bildade Njudung.

Vid kommunreformen 1952 bildades Bäckaby storkommun genom sammanslagning av  Ramkvilla, Bäckaby, Fröderyd och Skepperstad. Denna storkommun upplöstes 1971. Ramkvilla, Bäckaby och Fröderyd fördes till Vetlanda kommun medan Skepperstad kom att tillhöra Sävsjö.

Hembygdsföreningen bildades 1956.

Under 2013 skedde sammanslagning av Bäckaby Hembygdsförening och Bäckaby Sockenråd. Den nya föreningen heter Bäckaby Hembygds- och Sockenförening.

Vi har under åren samlat föremål, bilder och dokument från olika tidsepoker. Vårt museum ligger vid Bäckabygården

Museet kan besökas då sommarserveringen i Bäckabygården är öppen.