Om oss


Bäckaby omtalas redan år 1300 och hade 1309 egen kyrkoherde. I den gamla träkyrkan, som flyttades till Jönköping omkring år 1900 och totalförstördes av en anlagd brand i april år 2000, fanns timmerstockar som avverkats år 1326.

Bäckaby tillhörde Västra härad som tillsammans med Östra härad bildade Njudung.

Vid kommunreformen 1952...

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]