Lärje Albogård


Backa Hembygdsförening har en hembygdsgård, som tidigare var en gård i Lärje radby. Denna gård, som i dagligt tal kallas Albogården, har genomgått flera förändringar under årens lopp.

 

Det är med stor glädje vi konstaterar att vi har vår fina Albogård. Detta historiska minne från en tidigare epok i Backa. När den kom på plats 1877, var det en av de fina bondgårdarna i Backa. På den tiden fanns det ingen skog i Backa och inte i kustlandet över huvud taget. Det var kala urtidskullar med vinröd ljung, som Evert Taube så målande beskriver i Inbjudan till Bohuslän. Så vad gjorde man? Jo man vände sig till skogrika trakter. Albogårdens ägare tog kontakt med en skogsägare i Kvarnabotrakten och beställde huset. Skogsägaren gick då ut och högg ner träd av lämplig storlek, skrädde stockarna och byggde upp huset i skogen. När huset var godkänt, plockades det ner stock för stock och transporterades på vattenvägar ner till Backa och sattes på nytt upp, nu på Albogården.

Så fungerade Albogården som mangårdsbyggnad i närmare 90 år. Efter Göteborgs stads expropriation av gårdarna i Backa, blev Albogården konstnärsateljé, när Erling Torkelsen flyttade in med sitt bildhuggeri. När sedan Torkelsen dog 1987, stod gården tom en tid, innan hembygdsföreningen började renoveringen.

Denna renovering pågår fortfarande. Dock inte med samma intensitet, som de första åren. Då gällde det att sätta huset i stånd, få in värme och vatten och täta tak och väggar. De personer, som gjorde detta, förverkligade drömmar, som till en början verkade ouppnåeliga. Efter ett par år kunde dock huset tas i anspråk som Hembygdsgård och samlingspunkt för hembygdsföreningen.

Men vad gör vi idag? Nu är det väl inte så mycket renovering som underhåll. Ibland möts vi av överraskningar när vi kommer in i huset. En gång fann vi i frontespisrummet att ena väggen var fuktig. Var kom fukten ifrån? Det visade sig att de gamla ränndalarna av zink hade börjat frätas sönder och regnvattnet kom in på vinden och fortsatte ner på väggen. Först en provisorisk tätnig och sedan börja leta plåtslagare, som kunde få dit nya ränndalar. Efter gemensamt letande fann vi så småningom en plåtslagare, som fixade problemet till rimlig kostnad.

Vid ett senare tillfälle upptäckte vi en vattenpöl på golvet i stora salen. Ånyo var regnet orsaken. Denna gång var det genom det gamla, dåliga teglet på västra takhalvan, som vattnet letat sig in. Sådant tegel finns inte att köpa, varför en total omläggning var nödvändig. Nu var det inte bara att få tag på hantverkare, det gällde även att få tag på pengar att betala hantverkaren med. Så småningom lyckades vi något så när och efter ett år var taket omlagt.

Vid ett par tillfällen har vi fått telefonsamtal om inbrott i huset. Tack och lov har inget värdefullt försvunnit och skadegörelsen har varit ganska begränsad, men det tar i alla fall några dagars arbete med städning och besök hos glasmästare, innan ordningen är återställd.

I vardagslag är det tack och lov inga överraskningar. För närvarande jobbar vi bl.a. med den gamla affären från Kungsgatan 6, som Thore Andersson och hans syster drev. Efter nedläggningen av affären har mycket flyttats upp på andra våningen hos oss och här finns en hel del att göra.

Varje onsdag klockan 10.00 samlas intresserade personer och håller på några timmar med diverse aktiviteter. Föreningen bjuder dessutom på fika. Hör av er till någon i styrelsen för mer information.

Det går också att som medlem hyra Albogården för fester och sammankomster. 

Förening:

Backa Hembygdsförening

Skapad av: Backa Hembygdsförening (2012-05-07 11:27:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Backa Hembygdsförening (2019-09-13 21:11:05) Kontakta föreningen