Smeder i Backa


I Lärje by fanns på 1930 – 40-talet flera olika försäljare, som gick omkring och sålde. En del hade bara en liten låda med skosnören, tvålar, rakblad och garn. Där fanns säljare av jordbruksmaskiner och fröagenter. Det kom en gång om året en försäljare från Ale härad, som sålde stegar, baljor, klappträn och träspänner. Men där gick också en av Sveriges skickligaste yxsmeder, Johnsson från Hjärtum. Han var en originell man. Han sålde bara oskaftade yxor. En Hjärtumsyxa skaftade man inte med ett köpt skaft. Det fanns ingen motsvarighet i Sverige till Hjärtumsyxan. Man kunde hugga av en tretumsspik utan att det blev märke i eggen. En yxa på 1950-talet kostade omkring 250 kronor. Idag är priset på en Johnssontillverkad yxa omkring 1 500 – 2 000 kronor – om man kan få tag i någon. Jag kommer ihåg att Johnsson tog begagnade filar i utbyte. Yxan skulle skaftas positivt, dvs. att när eggen träffade t.ex. huggkubben skulle hela eggen beröra kubben. Många bruk i Sverige har försökt att kopiera Hjärtumsyxan. De har haft tillgång till all teknisk utrustning, men de har aldrig kommit i närheten av originalet.

 

Även i Backa hade vi en duktig smed, Sme-Liss kallades han. Hans smedja finns ännu kvar i Tingstad, men tyvärr förfaller den. Han tillverkade jordbruksredskap, bland annat tvåaxlade torgvagnar. Vid ett tillfälle hade han gjort en torgvagn, som han ställde ut på en utställning i Älvängen. När granskningsnämnden synade den, fann de att allt var utsmitt för hand. Ingen svets eller smärgel hade använts. Till och med fjädrarna var handgjorda. För den vagnen tilldelades Sme-Liss en guldmedalj. Smeden hade styrkt sig med innehållet i diverse flaskor, så han beställde ett extratåg från Älvängen till Göteborg. Samma dag skulle en båt sjösättas på Götaverken och en av prinsarna skulle förrätta dopet. När meddelande kom att ett extratåg var på väg till Göteborgs Central, blev det en väldig uppståndelse. Man trodde att det var prinsen som kom. Pressen och direktionen för Götaverken samt representanter för Göteborg samlade sig. Extratåget anlände och en lindrigt nykter smed steg av tåget. Vid ett annat tillfälle tog han två taxibilar hem. Han åkte själv i den ena och i den andra åkte hatten och en väska.

Gunnar Svensson

Förening:

Backa Hembygdsförening

Skapad av: Backa Hembygdsförening (2013-01-21 21:18:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Backa Hembygdsförening (2019-09-13 21:05:33) Kontakta föreningen