Medlemskap


För år 2021 är medlemsavgiften 125 kronor för enskild medlem och 200 kronor för familj. Du kan betala denna in på föreningens Plusgiro 437 90 85 - 6. 

Var noga med att fylla i namn och adress samt tel.nr. och mejladress så vi kan matcha inbetalningen med rätt medlem. Mejladressen behövs även för information från föreningen. 

Du/ ni som är ny medlem och har betalat in medlemsavgiften för 2020 under årets tre sista månader ( 1/10-31/12 2020) gäller medlemsavgiften även under 2021!

Som aktiv medlem får du också möjlighet att hyra Albogården. Ett  krav från våra intressenter som vi får bidrag från råder det alkoholförbud vid uthyrning  av lokalen.

Vi hyr ej ut lokalen för student-eller ungdomsfester.

Mera info finner ni under rubriken uthyrning.

Editerad av: Peter Karlsson (2020-11-11 19:25:35)