Inredning Lärje Albogård

I skolsalen, en liten skrubb på andra våningen, finns en del gamla skolföremål
som bänkar, kartor, planscher och böcker från första hälften av 1900-talet.

Utmed östergaveln finns bruksföremål från Backa Östergård, som ägdes av
häradsdomaren Algor Johansson, och som räddades av hans dotter och vår nuvarande ordförande Ingrid Aronsson, när gården revs på 1960-talet.

Fler föremål från Backa Östergård.