Styrelse och funktionärer 2014-2015

Styrelse

Ordförande Ingrid Aronsson 031 – 51 18 02
V ordförande Bo Gustavsson 031 – 52 15 74
Sekreterare Göran Ingemarson 031 – 58 11 16
Kassör Christina Melin 031 – 58 11 16
Ledamot Sven Andersson 031 – 52 23 04
Ledamot Bo Persson 031 – 52 84 12
Ledamot Gunnar Svensvik 031 – 51 50 58
Ledamot Göran Werner 031 – 52 91 47
Suppleant Britt Artegren 031 – 51 91 22
Suppleant Dick Dahlberg 031 – 52 68 63
Suppleant Kaj Lindblad 031 – 775 00 71

Revisorer

Ingegerd Erinskog 031 – 58 28 00
Per Oderbrant 031 – 52 37 58
Suppleant Christina Andersson 031 – 52 91 31

Valberedning

Lennart Karlsson 031 – 55 54 11

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter