Styrelse och funktionärer 2016-2017

Styrelse

Ordförande  Kaj Lindblad  031 – 775 00 71 0705-84 06 33
V ordförande Lennart Hillqvist 031 – 52 29 93 0733-87 24 53
Sekreterare Göran Ingemarson 031 – 58 11 16 0706-51 70 34
Kassör Christina Melin 031 – 58 11 16
Intendent Göran Werner 031 – 52 91 47 0702-02 19 19
Ledamot Bo Gustavsson 031 – 52 15 74 0705-85 99 00
Ledamot Sven Andersson 031 – 52 23 04 0767-75 20 84
Ledamot Bo Persson 031 – 52 84 12 0705-18 72 21
Ledamot Bengt Hesslund 031 – 58 18 88 0703-16 64 26
Suppleant Britt Artegren 031 – 51 91 22
Suppleant Dick Dahlberg 031 – 52 68 63 0705-26 86 34

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter