Styrelse och funktionärer 2015-2016

Styrelse

Ordförande
V ordförande Kaj Lindblad 031 – 775 00 71
Sekreterare Göran Ingemarson 031 – 58 11 16
Kassör Christina Melin 031 – 58 11 16
Ledamot Sven Andersson 031 – 52 23 04
Ledamot Bo Gustavsson 031 – 52 15 74
Ledamot Lennart Hillqvist 031 – 52 29 93
Ledamot Bo Persson 031 – 52 84 12
Ledamot Göran Werner 031 – 52 91 47
Suppleant Britt Artegren 031 – 51 91 22
Suppleant Dick Dahlberg 031 – 52 68 63

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter