Vilhelm Renhult


Landsortsarkitekten Vilhelm Renhult är en känd person i Örebro. Han var inspirerad av Carl Larsson när han ritade husen Bäckebo och Tjällmora. Så småningom flyttade han verksamheten till Örebro, och här var han verksam i drygt 30 år. Han har bl.a. ritat många bostadshus, fem hus på Storgatan och tre frikyrkor i Örebro, nämligen Trefaldighetskyrkan, Betlehemskyrkan och Immanuelskyrkan. Vilhelm Renhult var och förblev lite av en enstöring. Han drog sig tillbaka rån sin verksamhet vid 62 års ålder och levde troligen ett mycket tillbakadraget liv på Tjällmora.

Hustrun avled redan 1915 och Vilhelm kom från 1916 att ha en hushållerska (Lydia Johansson från Vintrosa).


Förening:

Axberg-Hovsta Hembygdsförening

Ändrad av: Axberg-Hovsta Hembygdsförening (2017-02-21 18:31:21) Kontakta föreningen
Skapad av: Axberg-Hovsta Hembygdsförening (2017-02-19 20:41:20) Kontakta föreningen