Karl Elof Karlsson


Flyttade in på Sågartorp den 10 nov 1930.