August Persson


Häradsdomare, ordförande i fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden, ombud för Riksförsäkringsanstalten, överförmyndare, nämndeman, f.d ombud i kommunalstämman i Hovsta s:n. (Uppgifterna gäller 1932)