Ida Karolina Johansson


Efter makens död 1915 ägdes Lund av Karl Evald Erikssons dödsbo, men arrenderades av Nils Edvin Huss.