Hjalmar* August Abelin


Professor i pediatrik (barnläkare) vidKarolinska institutet. Ägde Lunds gård från ca 1865 till 1900