Johan Konrad Ekbäck


Föreståndare för lantbruksutbildningen vid Lunds gård åren 1877-1897 då utbildningen flyttade till Ekeberg i Lillkyka socken.