Augusta Sofia Erlandsson


Fosterdotter hos familjen Karlsson på Andersbo.