Karl Olsson


Karl övertog föräldragården på 1920-talet.