Carl Jansson


Häradsdomare. Ordförande i kommunalnämnden, kommunalstämman och kommunalfullmäktigeledamot i Axbergs kommun. Ledamot i Örebro läns folkhögskola i Kävesta, ombud för Örebro läns brandstodsbolag. Innehar Kungl. Maj:ts medalj för medborgerlig förtjänst samt Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig tjänst.