Helge Karlsson


Makarna Karlsson arrenderade tidigare Göksvalla i Hidinge s:n