Olov Hellström


John Harry Olov "Olle" Hellström försörjde sig som elmontör.

Han övertog fastigheten 1971 efter Johan Hellströms dödsbo, och hade marken utarrenderad.