Karl Johan* Hellström


Övertog gården efter sina föräldrar 1942