Anna* Katarina Israelsson


Anna Israelsson ägde Rosenhill mellan åren 1921 och 1944. Hon förblev ogift.