Lars Larsson


Lantbrukare. Ordförande i pensionsnämnden, vice ordförande i kommunalstämman, ledamot i skol- och fattigvårdsstyrelsen, ledamot av kommunalnämnden och kommunalfullmäktige m.m.

Larsson anlitades ofta vid skiftesförrättningar, som boutredningsman och auktionsförrättare.