Karl Erik Andersson


Lantbrukare. Ordförande i pensionsnämnden, vice ordförande i kommunalstämman, ledmot i skol- och fattigvårdsstyrelsen, ledamot av kommunalnämnden och kommunalfullmäktige m.m.