Johan Axner


Stationsföreståndare vid Dylta station (senare Ervalla station) åren 1859-1873 och vid Dyltabruk station 1873-1874.