Gunnar Skagerlund


Lantbrukare, mångårig ordförande i Hushållningssällskapet. Då fadern C.D. Skagerlund, 1966 avgick som ordförande i dåvarande Axbergs storkommun, tog Gunnar över den posten, och när Axberg 1971 blev en del av Örebro kommun och då Axbergs kommundelsnämnd bildades på 1980-talet, ingick Gunnar Skagerlund även där. Han satt även i Riksdagens första kammare fram till 1970, då kammarriksdagen avskaffades .Skagerlund var också landstingsråd mellan åren 1977 och 1988.

Skagerlund var med om att ta initiativ till bildandet av Axberg- Hovsta hembygdsförening 1978, och var ordförande i föreningen 1981 - 1988. Under en period ingick han sedan i styrelsen för Örebro läns hembygdsförbund.