Carl David Skagerlund


Lantbrukare. Ledamot av landstingets förvaltningsutskott. Ordförande i Axbergs kommun till 1966.