Knut Johan Kjellmark


Knut Johan Kjellmark var den förste som byggde masugn vid Kvinnerstatorp. Rörelsen drevs inte i någon större omfattning, och efter Kjellmarks död 1892 lades driften ned, för att 1924 återupptas med nya ägare, Strå kalkbruk i Sala.

K.J.Kjellmark tillhörde stiftarna av den stora och välkända föreningen Bergshanteringens Vänner, vars kassör han var från starten 1864 och fram till 1876.

Vid sin död var Kjellmark bruksförvaltare vid Svartå Bruk.

K.J. Kjellmark var äldre bror till Bernhard Agaton Kjellmark, mannen som upptäckte och beskrev Fagertärns röda näckrosor.


Förening:

Axberg-Hovsta Hembygdsförening

Ändrad av: Axberg-Hovsta Hembygdsförening (2019-02-23 17:31:10) Kontakta föreningen
Skapad av: Axberg-Hovsta Hembygdsförening (2019-02-23 17:12:59) Kontakta föreningen