Otto Edward Hahn


Hahn var fanjunkare som blev stationsföreståndare vid Dyltabruk station 1856-till 1872.