Om oss

Den 28 april 1935 hade det anordnats en fest i Lucksta på initiativ av Nils August Flodén och med John Nordell från Ånge som talare. Vid detta tillfälle bildades Attmars hembygdsförening och 64 personer anmälde sig som medlemmar. Målet var att införskaffa en egen gård, för att kunna bedriva verksamheten.

Läs mer >

Nyheter


Styrelsen inbjuder till årsmöte söndagen den 19/3 kl. 18.00 på Jan-Knutsgården.
 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tisdag den 31/1, för att hinna behandlas innan årsmötet.

Vi bjuder på fika efter årsmötet.

Välkomna hälsar styrelsen!


Hej alla,

Styrelsen beslutade vid gårdagens styrelsemöte att informera om ett kommande och akut behov av ytterligare/nya resurser inför säsongen 2023. 

Ordförande har, på grund av personliga skäl, beslutat sig att tacka nej till eventuellt omval, två ytterligare ledamöter är i nuläget tveksamma till eventuella omval och det finns ingen valberedning.

Hembygdsgårdens...

Läs mer >

 

Till SHF:s medlemsföreningar och regionala hembygdsförbund

Hej!

Nu söker forskare vid Mittuniversitetet, Lunds universitet, och Statens Lantbruksuniversitet personer som vill svara på en enkät om livskvalité och stress på landsbygden. Syftet med studien är bland annat att följa hur människors upplevda livskvalitet skiftar mellan vinter- och sommarhalvåret på landsbygden. Forskarna har vänt sig till Sveriges hembygdsförbund...

Läs mer >

Visa fler