Att starta hembygdsförening

Är du intresserad av platsen är du bor, dess historia, miljö och sociala liv? Vill du engagera dig tillsammans med andra för att påverka det som händer i din närhet?

Varför inte starta en hembygdsförening? En hembygdsförening kännetecknas av intresset för det lokala, för byn, stadsdelen och kvarteret. Det är ett demokratiskt arbetssätt som funkar för över 2000 andra hembygdsföreningar runt om i Sverige.

Att ansluta sig till Sveriges Hembygdsförbund är inget måste, men  ger vissa fördelar som till exempel försäkring och hemsida. Det är då viktigt att föreningen delar vår grundsyn som säger att hembygdsrörelsen är öppen för alla oavsett bakgrund.

Förslag till stadgar för hembygdsförening (pdf)
Så här ansluter ni er till Sveriges Hembygdsförbund