Mannekänguppvisning


ImageImageImageImageImageImageImageImage

En söndag i februari 2012 samlade vi medlemmar till en trevlig visning av gamla kläder från garderoberna. Tack vare frivilliga mannekänger

kunde vi genomföra detta. Vi har en massa bilder från denna söndag och eftersom vi fått en ny hemsida så kan vi gott bjuda på dem igen.

ImageImageImage

Editerad av: Siv Jönsson (2019-03-21 14:04:06)