Möllan


Image

 Fotograf: Siv jönsson

MÖLLAN

Till Perslunds hembygdsgård hör det en fullt fungerande mölla. Möllan, eller väderkvarnen, är en så kallad Holländare med huv som kan vridas så att vingarna fångar upp vinden. Möllan byggdes 1879 i Höör i mellersta Skåne.

Vid sekelskiftet köptes den så av möllardrängen Olof Andersson. Han rev möllan och återuppförde den vid norra utfarten i Åstorp. Där verkade den under olika ägare åren 1907-1966.

I början av 1970-talet överlämnades möllan som gåva till Åstorps hembygdsförening, som rev den och återuppförde den i Perslund. Möllan är helt komplett med kvarnstenar, axlar och kugghjul av trä, vingar med segel och hissutrustning för mjölsäckar

 

RENOVERING AV MÖLLAN I PERSLUND

Renoveringen startade i fjol somras /2018/, med målning av vingarna, hättan och kroppen.

Då påbörjades också ett byte av omgången/segelbanan, den balkongliknande kringbyggnaden i höjd med första loftet på möllan.

Hela golvet och samtliga stolpar, 110 cm höga för räcket, har bytts ut, likaså nytt räcke med nät på sidorna.

Även ett flertal strävor och golvbjälkar har bytts ut, allt i lärkträ.

"Färgen" vi målat med är en blandning av tjära, kokt linolja och rödsprit. ca en tredjedel av var.

Vi har också satt upp hinder mellan hättan och kroppen för fåglar inte ska kunna komma in.

Den här delen av renoveringens avslut gjordes nu i oktober /2019/. Möllan kräver givetvis ett fortlöpande underhåll för att behålla sitt nuvarande skick och även större reparationer kommer att krävas i framtiden.

Sågbord och andra specialverktyg och maskiner även mycket förbrukningsmaterial har tillhandahållits av arbetslaget.

Skylift har lånats av John Fredriksson

Tjäran har skänkts av familjen Paulsson

Totalt har ca 650 mantimmar utförts.

Arbetslaget har bestått av Sven-Inge Andersson, Nils Assarsson, Sven Assarsson, Lars Elgström, Lars Johansson och Anders Östlund.

/text A Östlund/

Image

 

 

 

Editerad av: Siv Jönsson (2020-03-28 10:56:37)