Möllan i Perslund


Holländaren som gjort två resor

Väderkvarnen, eller Möllan i dagligt tal, som står vid Hembygdsgården i Perslund
byggdes i Höör 1879. Den s.k. Julorkanen, som drabbade Skåne hårt på juldagen 1902, raserade möllan och vingarna slets av. Då sålde ägaren möllan i nerplockade delar till Olof Andersson i Åstorp. Han byggde upp den längst upp på N Storgatan vid Grytevad. När möllan tjänat ut och väg 21 skulle das fram där flyttades möllan till Perslund.

Möllan är en så kallad Holländare med en vridbar hätta högst upp på kvarnhuset. Genom att vrida hättan placeras vingarna så att de fångar upp vinden. Den här byggtekniken kom från Holland, därav namnet Holländare.
Möllans kvarnhus är byggt av trä och står på en murad gråstensfot. På så vis kommer vingarna högre upp mot vinden, än om möllan stod direkt på marken. För att nå vingarna när man t.ex. ska segla på eller vrida i vind måste man gå ut på den balkongliknande omgången, en mycket farlig plats att vistas på. En vinge i rörelse kommer ljudlöst och slår med full kraft.
I stenfoten finns två portar som bildar en genomkörsel, där bonden kunde köra in med häst och vagn till hissen. Säckarna med säd hissades upp till hissloftet, därifrån tömdes säden i bingen och matades ner till kvarnstenarna där det maldes till mjöl.

Vid två tillfällen har Holländaren blivit flyttad och därmed undgått att lämnas åt sitt öde och förfaras. Första gången var när den vid förra sekelskiftet fraktades den långa vägen från Höör i Mellersta Skåne till Åstorp. Andra gången var när den flyttades den korta vägen inom Åstorp, från Grytevad till Perslund, där den nu står som ett ståtligt kulturarv, väl underhållen och bevarad för framtiden.

 

Historik från Höör

Historik från Åstorp

Renovering 2018

Förening:

Åstorps Hembygdsförening

Skapad av: (2018-11-15 11:41:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Åstorps Hembygdsförening (2021-07-30 22:10:28) Kontakta föreningen