Renovering 2018RENOVERING AV MÖLLAN I PERSLUND

Renoveringen startade sommaren 2018, med målning av vingarna, hättan och kroppen.Då påbörjades också ett byte av omgången/segelbanan, den balkongliknande kringbyggnaden i höjd med första loftet på möllan.Hela golvet och samtliga stolpar, 110 cm höga för räcket, har bytts ut, likaså nytt räcke med nät på sidorna.Även ett flertal strävor och golvbjälkar har bytts ut, allt i lärkträ."Färgen" vi målat med är en blandning av tjära, kokt linolja och rödsprit. ca en tredjedel av var.Vi har också satt upp hinder mellan hättan och kroppen för att fåglar inte ska kunna komma in.

Den här delen av renoveringens avslut gjordes i oktober 2019. Möllan kräver givetvis ett fortlöpande underhåll för att behålla sitt nuvarande skick och även större reparationer kommer att krävas i framtiden.

Sågbord och andra specialverktyg och maskiner även mycket förbrukningsmaterial har tillhandahållits av arbetslaget.

Skylift har lånats av John Fredriksson

Tjäran har skänkts av familjen Paulsson

Totalt har ca 650 mantimmar utförts.

Arbetslaget har bestått av Sven-Inge Andersson, Nils Assarsson, Sven Assarsson, Lars Elgström, Lars Johansson och Anders Östlund.

Text A Östlund
VÅRA FLITIGA KILLAR som har lagt ner ett fantastiskt arbete.

Image

 

Image

 

Image

 

Image
 

Förening:

Åstorps Hembygdsförening

Förening:

Åstorps Hembygdsförening

Skapad av: Jan Eriksson (2021-07-25 15:47:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jan Eriksson (2021-07-25 16:02:55) Kontakta föreningen