Om oss

Åstorps Hembygdsförening

Vår Hembygdsförening har funnits i snart 75 år. Det var sommaren 1947 som folkskollärare Yngve Dalström, snickare Oscar Hedström, målare Otto Olofsson och sadelmakare Sjunne Malmberg tog initiativet att bilda en förening vars syfte skulle vara att bevara gamla ting, skrivna handlingar och muntlig tradition från hembygden.
En interimsstyrelse tillsattes, men redan den 6 april 1948 hölls ett konstituerande möte då Fritiof Lundström, Hugo Camper och Sven Svalin också valdes in i styrelsen.
Bland alla de medlemmar som under åren haft stor betydelse för föreningen kan nämnas Bertil Bengtsson och Alice Olsson som forskat i lokalhistorien och Erik Andersson som har sammanställt bilder och berättelser i ett antal böcker om gamla Åstorp. Inte att förglömma alla de medlemmar som med en enorm arbetsinsats gjorde det möjligt att flytta och bygga upp den kringbyggda korsvirkesgården och flytta och iordningställa möllan, som är en s.k. Holländare.
Föreningen äger och förvaltar Hembygdsgården.
Vid starten hade föreningen 19 medlemmar. Antalet medlemmar har varierat genom åren. I nuläget önskar vi att fler vill bli medlemmar och på så vis stödja verksamheten.  

En grupp eldsjälar arbetar ideellt med allt från skötsel av utemiljön, underhåll av byggnaderna och möllan, till administration och tillverkning av lotterivinster. Gruppen träffas på gården måndagar kl. 13.00-16.00. 

Men du som känner att det kunde vara av intresse och har en stund över eller på annat sätt kan bidraga så är ni så välkomna att titta in en måndag.

Vi behöver förnya oss med nya friska idéer. Tiden går och allt förändras.  Det har ju hänt otroligt mycket så visst behövs det uppdateras i alla kategorier.

Glöm inte att gå in i Menyn på Hembygdsarkivet och klicka på + där du ser rubriken  "om oss i verksamhet" .  Ett bildspel om gänget på gården.

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image