Brandkåren vid Husby Stengård

Brandkåren vid Husby Stengård
Husby Stengården brann ner den 29 december 1968. Byggnaden var uppförd på 1700-talet.
Tid för bildens tillkomst

Datum: 1968-12-29

Fotograf

Herman Furelius

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv.