Husby Stengård och Brunnsgården

Husby Stengård och Brunnsgården
Stengården, Husby 1:1 (Fotot från början av 20.talet).
Till höger på bilden ser man Brunnsgården.
Det har funnits 13 gårdar i byn Husby. Stengården kom att användas till skola fram till 1897, då den nya skolan byggdes. Det var en stor sal på södra sidan som var skola. I resten av huset fanns två lägenheter där de som arbetade på Husby gård bodde.
På 1930-talet byggdes huset om till arrendatorsbostad. Baron Wrangel, Säby, slutade då att driva gården i egen regi. Den blev utarrenderad.
På 1960-talet övertog arrendatorn på Säby även Husby. Då hyrdes huset ut. Det brann ner i januari 1967.
Tid för bildens tillkomst

1920 - 1929

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv.


Förening:

Aspö-Tosterö Hembygdsförening

Skapad av: Birgitta Karlsdotter (2015-01-02 15:07:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Aspö-Tosterö Hembygdsförening (2021-01-11 19:27:27) Kontakta föreningen