Georg Karlsson med familj

Georg Karlsson med familj
Georg och Anna Karlsson, Hornudden med sönerna Bernt och Bertil
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1931

Fotograf

Okänd