Anna och Georg Karlsson, Hornudden

Fotograf

Eriksson, Strängnäs