Ebba Karlsson, Hornudden

Ebba Karlsson, Hornudden

Ebba Karlsson

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1987

Fotograf

Lars Thor