Anna Karlsson, Hornudden

Anna Karlsson, Hornudden
Anna Karlsson fyller 50 år 
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1953

Fotograf

Bertil Karlsson