Kristina och Kerstin Karlsson

Kristina och Kerstin Karlsson
Stina och Kerstin Karlsson, Hornudden
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1940

Fotograf

Okänd, bild skänkt av Lars Thor