Kvarnen vid Bädarn

Kvarnen vid Bädarn

Kvarnen

 

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1980

Fotograf

Herman Furelius